Apa dan Siapa Itu Melayu?

“Alkisah maka tersebutlah perkataan ada sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang namanya, Demang Lebar Daun nama rajanya. Asalnya daripada anak cucu Raja Sulan juga. Muara Tatang nama sungainya. Maka di hulu Muara Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya. Dalam sungai itu ada sebuah bukit, Seguntang Mahameru namanya.”  (A.Samad Ahmad, 2006: 19 Bab II)

Sejak era 90-an, digaungkanlah namanya Suku Melayu Bengkulu. Secara umum ini dilihat dari persamaan adat istiadat, kebudayaan dan hubungan sejarah yang ada.   Istilah Melayu ditemukan dalam tulisan Cina disebut  “Mo-lo-yeu” pada Tahun 644 atau  645 Masehi. Kala itu Kerajaan Melayu dikatakan mengirim utusan ke negara China untuk menghadiahkan hasil bumi kepada Kerajaan China.

Sebutan ‘Melayu’ muncul dari kata Sanskrit ‘Malaya’ atau mungkin kata Tamil ‘Malai’ yang berarti bukit’ atau tanah tinggi.  Berbeda dengan Kitab Arti Logat Melajoe oleh D Iken dan E Harahap ( 1916) yang menyebut,  Melaju adalah bangsa yang berpenduduk di Soematera Timoer, yang berarti laju ada juga ‘melari.  Kata Mala sendiri diartikan tanah atau petaka.

Istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan-kawasan gugusan Kepulauan Melayu. Berdasarkan “The Malay Culture Study Project” (1972), konsep Melayu merujuk kepada suku bangsa di Semenanjung Tanah Melayu, termasuklah orang-orang Melayu di Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar.

Secara umumnya dapat dikatakan, pengertian Melayu merujuk kepada bangsa yang berbahasa Melayu,  yang mendiami Semenanjung Tanah Melayu, pantai Timur Sumatera dan beberapa tempat lain di Nusantara

Cendikiawan Melayu, Bahanuddin Elhulaimy dalam bukunya,  Asas Falsafah Kebangsaan Melayu, Tahun 1950 mencatat beberapa istilah kata Melayu.  “Mala” itu berarti Mula. Yu berarti negeri.

Kata Melayu atau Melayur dalam Bahasa Tamil  berarti tanah tinggi atau bukit.  Kata Mala yang berarti hujan. Ini bersesuaian dengan negeri-negeri orang melayu pada awalnya terletak pada perbukitan, seperti tersebut dalam sejarah melayu, Bukit Siguntung Mahameru. Negeri ini sebagai negeri yang banyak mendapat hujan, karena terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia.

Siapa Melayu?

Nenek moyang Orang Melayu beragam. Baik asalnya yang mungkin dari suku Dravida di India, mungkin juga Mongolia atau campuran Dravida dengan Aria yang kemudian kawin dengan ras Mongolia. Kedatangan mereka juga bergelombang ke Nusantara ini.

Siapakah Melayu dan dari manakah asal usulnya masih banyak pendapat. Ada berpendapat lain mengatakan,  Bangsa Melayu itu ada  daripada perkawinan campur antara penduduk tempatan dengan saudagar-saudagar Cina, India, Arab dan Siam yang singgah di Semenanjung Tanah Melayu, saat mereka datang berdagang.

Meski ada pendapat Bangsa Melayu itu tidak ada, dan mereka merupakan penduduk tempatan, tapi orang Melayu telah ada  sekian lama di Kepulauan Melayu (Malay Archipelago). Kepulauan yang terletak di antara Lautan India dan Lautan Pasifik ini membujur sejauh 4,000 batu dari timur ke barat dan 1,300 batu dari utara ke selatan. Ini merupakan kepulauan yang terbesar di dunia.

                                                                            Foto: net

Kepulauan Melayu dibentuk oleh beribu-ribu buah pulau kecil dan pulau-pulau besar seperti Borneo, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Filipina dan termasuk juga Semenanjung Malaysia. Sebelum berlakunya banjir besar yang menenggelamkan Pentas Sunda dan tamadunnya lebih kurang 10,000 tahun yang lalu, kumpulan pulau yang terletak di atas Pentas Sunda dipercayai bersambung sebagai satu tanah besar yang memudahkan pergerakan dan interaksi manusia di atasnya.

Akibat daripada kejadian banjir besar ini, sebahagian penduduk di Pentas Sunda terpaksa berhijrah dan mereka ini dipercayai telah memulai penempatan barunya  di Asia Timur dan Kepulauan Pasifik

Analisis  Populasi  Awal

Kajian menggunakan Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) yang telah diterbitkan dalam majalah Science yang bertajuk, “Mapping Human Genetic Diversity in Asia pada Tahun 2009” menunjukkan,  bahwa Asia Tenggara adalah lokasi terawal masuknya  manusia dari Afrika ke Asia. Bukan sebaliknya

Dalam kajian ini, sebanyak 50 peratus haplotype yang ditemui (Kumpulan SNPs pada satu kromosom yang diwariskan bersama-sama dipanggil haplotype) dalam populasi Asia Timur,  hanya terdapat dalam populasi di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan sumber utama bagi wilayah genetik populasi di Asia Timur,  seperti China dan Taiwan. Bukti ini seterusnya menyokong pergerakan manusia di Asia adalah dari arah selatan ke utara.

Analisis filogenetik menggunakan penanda SNPs telah meletakkan Orang Asli Semang dan orang Melayu,  pada cabang yang lebih awal,  berbanding populasi di Asia Timur,  yang secara langsung menunjukkan bawa Orang Asli Semang dan Melayu  satu populasi yang lebih awal,   berbanding populasi di China dan Taiwan.

Selain bukti daripada kajian menggunakan SNPs, penunjukan DNA mitokondria juga telah membuktikan, Orang Asli di Semenanjung Malaysia (Semang) adalah berasal daripada kumpulan manusia moden terawal,  yang bergerak keluar dari benua Afrika. Pergerakan ini berlaku lebih kurang 60,000 – 75,000  Tahun lalu.  Mereka melalui jalan darat di sepanjang pesisir pantai, melalui India ke Asia Tenggara dan seterusnya ke Australasia  (Tajuk penerbitan: Single, rapid coastal settlement of Asia revealed by analysis of complete mitochondrial genome; Science 2005).

Pada zaman kini, kemungkinan besar laluan ke arah utara terhalang oleh cuaca yang ekstrem. Bentuk muka bumi yang berbukit dan kawasan gurun. Haluan pantai yang lebih landai dan cuaca yang kurang ekstrem,  mungkin antara faktor kenapa kumpulan manusia yang bergerak ke arah selatan berjaya tiba di Asia Tenggara.

Kajian serupa yang dilakukan ke atas 10 sub-etnik Melayu (Kelantan, Bugis, Banjar, Jawa, Acheh, Minang, Mendeleng, Rawa, Champa dan Pattani) menggunakan DNA mitokondria menunjukkan,  sejumlah orang Melayu juga mempunyai DNA mitokondria yang berusia hampir 60,000 tahun.  (Nur Haslindawaty Abd Rashid, tesis PhD, 2013) dan turut berkongsi haplogroup (kumpulan DNA mitokondria) yang sama dengan Orang Asli).

Ini membuktikan  kalau orang Melayu juga berasal daripada kumpulan manusia yang bergerak keluar dari Afrika,  lebih kurang 60,000-75,000 tahun lalu. Kemudiannya menjadi penghuni terawal di Kepulauan Melayu. Kajian menggunakan pelbagai jenis penanda DNA,  telah membuktikan  kesemua sub-etnik Melayu mempunyai persamaan genetik yang sangat tinggi (Edinur et al, 2009; NurWaliyuddin et al., 2014).

Dari Berbagai Sumber.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.