Girik Cik: Utak Dogol Vs Utak berkurok

By: Cik Ben

Foto: adilkurnia.wordpress.com

Pemikiran merupokan suatu buah.  Sumbernyo ado dalam akal, kalbu, jiwa dalam ruh atau bathin.

Pemikiran dalam arti proses berfikir merupokan proses nangrumit, melibatkan  empek unsur  kato para ahli. Pertamo, fakta yang terindera. Dua, panca indera manusia. Ketiga, otak manusia. Keempat, informasi sebelumnya  yang berkaitan  dengan fakta tersebut dan dimiliki  oleh manusia.

Kalu keempek-empek  diate idak berkumpul dalam suatu proses berfikir, mangko pemikiran, akal dan kesadaran tidak pernah terwujud.

Kalu parang idak diasah,  la dapek kito pastikan parang itu dogol.  Dibuek untuk ngapak kayu parang melantun. Tekato-kato  dikapak parang dogol, luko idak badan tebirek-birek dibueknya.

Kekiro mecamitu pulo utak kito. Idak pernah diajak befikir, idak pernah dikasih ilmu pengetahuan, lamo-lamo utak jugo pacak dogol. Tapi ironis pulo kalu utak tu diajak berfikir bebas idak bernorma dan berkaedah, mangko utak itu pacak bekurok.

Pertanyaannyo, mano nanglemak diantaro keduo tu? Idak ado nang lemak. Apolagi kito manusio beradap.  Letak beda kedua istilah lamo itu  ado di idak mikir kek mikir.

Ado orang  kalu ngecek  pelan, lamo, panjang enggut telitak kito nganingnyo, selesai jugo idak. Orang model iko jugo termasuk katagori utak dogol. Termasuk kalu ado orang dikecekkan bekali-kali idak jugo terti, itu samo. Dogol jugo.

Kalu utak berkurok, utaknyo encer, tapi bepikir nyo terlalu bebas. Buah hasil pemikirannyo selalu  negatif.

*Wartawan tinggal di Bengkulu kota  

 

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.